Fiş Girişi

Muhasebe işlemleri fişler aracılığıyla gerçekleştirilir. Aslında Simsar sisteminde Alış, Satış, İade, Servis, Nakit, K.Kartı ve Çek-Senet işlemlerinin hepsi belli bir form görünümüne sahip olsalar da arkaplanda birer muhasebe fişinden ibarettir. Bu işlemler özel olarak bir alış, satış, iade vb. işlemleri arkaplanda muhasebeleştirmekte iseler de firmalarda bu işlemler dışında çok daha farklı işlemler de gerekmektedir.

Fiş giriş formu bu konuda deneyimi olanlar tarafından her türlü muhasebe işlemini gerçekleştirebilmek için kullanılabilir. Fiş işlemleri sistem tarafından otomatik olarak da oluşturulmaktadır.

  • Fiş işlemi oluşturabilmek için İşlemler kısmında Fiş işlemine basınız.

  • Fişin Adı, Açıklama ve Tarih kısımlarını ayarlayınız.

  • Yapacağınız işleme göre sağ tıklayarak yeterli sayıda satır ekleyiniz.

  • Eklediğiniz satırlarda hesap adı, miktar alanlarını doldurarak fişi denkleyiniz.

  • İşlem daha sonra veya ileriki bir tarihte onaylanacak ise Kaydet buttonuna basarak kaydediniz. İşlem tamamlandı ise Onayla buttonuna basarak fişi onaylayınız.