Nakit İşlemi

Nakit işlemi, kasalardan herhangi birine nakit para girmek veya nakit para ödemek için yapılan bir işlemdir. İşlem kısmında Nakit işlemine basılarak yeni bir işlem oluşturulur.

../_images/nakit1.png ../_images/nakit2.png
  • Öncelikle Tahsilat veya Ödeme seçilir.

  • Daha sonra para miktarı girilir.

  • Daha sonra bu işlem ile ilgili açıklama girilir.

  • Varsa müşteri seçilir veya bu kısım atlanarak ilgili hesap kısmından hesap seçilir.

  • Daha sonra nakit paranın gireceği veya ödeneceği kasa seçilir. Normalde Ana Kasa seçili gelir.

Daha sonra eğer işlem tamam ise Onayla buttonuna, daha sonra tamamlanacak ise Kaydet buttonuna basılır.