Stok Sayım

Stok sayıma üst ayarlardan ulaşabilirsiniz.

_images/stokSayım1.png

Stok Sayım Penceresi

_images/stokSayım2.png
  1. Seçilen sayım.

  2. Seçilen sayımı düzenleme.

  3. Yeni sayım oluşturma.

  4. Seçilen sayımı bitir.

  5. Sayılmayan ürünler için filtre.

  6. Sayılan ürünler için filtre.

  7. Sayılmayan ürünler.

  8. Sayılan ürünler.

  9. Ürünü saymak için seri girilmesi gereken yer.

_images/stokSayım3.png

Yeni Sayım oluşturma

Yeni sayım oluşturmada örnek bir pencere. Sayım sadece stokdaki ürünler için olmayabilir. Sağda durumlardan işlemdeki ürünlerede sayım yapabilirsiniz.

Örnek Stok Sayım Penceresi

_images/stokSayım4.png