Ödeme İşlemi

Simsar sisteminde var olan Alış, Satış ve Servis gibi işlemlerin yanında Nakit, K.Kartı, Havale ve Çek-Senet gibi diğer işlemler yapısal olarak aynı olmasına rağmen değerleri itibariyle biri diğerinin karşısında olmak üzere ödeme yerine geçer.

Örneğin, bir satış işleminin bedeli 100 TL ise satışın üst kısmındaki ödeme panelinden Nakit işlemine basıldığında gruba bir tane 100 TL değerinde nakit ödeme işlemi eklenir. Satış ile Nakit işleminin değeri +100 TL-100 TL =0 TL olacağından ödeme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Böylece işlem onaylanabilir duruma gelir ve ödeme kısmı renk alır.

Alış, Satış, İade ve Servis işlemlerinin ödemeleri olmadan veya ilgili müşteri veya satıcının cari hesabına ileride tahsil edilmek şartıyla atılmadan onaylanmaları mümkün değildir. Bu sebeple eğer bir işlemin bedeli daha sonra tahsil edilecek veya ödenecek ise işlem, Cariye At kutucuğu işaretlendikten sonra onaylanıp tamamlanabilir.

Önemli

Müşteri veya satıcılar bir işlemde seçildiğinde önceden var olan ve vadesi gelmiş olan borç veya alacakları otomatik olarak işlem bedeline eklenerek toplam rakam ödeme olarak gösterilir. Eğer önceki borç veya alacak durumu o andaki işleme eklenmek istenmiyor ve sadece işlemin bedeli alınmak isteniyorsa üst kısımdaki Bakiye kutucuğundaki işaret kaldırılır.