Çek-Senet İşlemi

Çek-Senet gibi kıymetli evrak alımında veya verilmesi sırasında Çek-Senet işlemi kullanılır. Bu işlem için yine herzamanki gibi İşlem kısmındayken üstten yeni bir Çek-Senet işlemi oluşturulur.

Açılan form üzerinde yapmak istediğimiz işleme bağlı olarak

  • Kağıt Tipi seçilir; Eğer aldığımız veya verdiğimiz evrak çek ise Çek seçeneği, senet ise Senet seçeneği işaretlenir.

  • İşlem Yönü seçilir; Eğer çek veya senet firmanız tarafından alınıyor ise Al, seçeneği işaretlenir. Firmanız tarafından veriliyor ise Ver seçeneği işaretlenir.

  • İşlem Şekli seçilir; Eğer verilmekte olan evrak firmanızın kendi evrakı ise Kendi seçeneği işaretlenir. Daha önce müşterilerden alınmış evrak veriliyorsa(müşteri çeki) bu durumda Müşteri seçeneği işaretlenir.

  • Açıklama girilir.

  • İlgili banka seçilir.

  • İstenirse çek veya senet numarası girilir. Buraya girilen numara ile ürün seri kontrolü sistemindeki gibi numara seri arama kontrolüne girildiğinde ilgili evraka ait bilgilere anında ulaşılır.

  • Vade tarihi girilir.

  • Ödenecek kasa girilir. Bu evrakın günü geldiğinde ödemesinin yapılacağı kasayı belirtir, girilmesi zorunlu değildir.

Bütün bu bilgiler girildiğinde işlem onaylanır. Onaylama işleminden sonra sistem otomatik olarak günü geldiğinde kasadan ödenmek üzere bir ödeme fişi oluşturur ve işlemi bitirir.

Vadesi gelmemiş ödemeleri görmek için ise üst kısımdan Fiş işlemi işaretli olmak şartıyla son tarihi gerektiği kadar ileri almak ve tazelemek yeterlidir. Ayrıca İşlem Ara… kısmından da belli bir isim girilerek aranır.